Idzie myszka do braciszka

Zabawna pokazywanka wycieczki małej myszki.

Idzie myszka do braciszka  /„kroczymy” dwoma palcami: wskazującym i środkowym po ramieniu dziecka w kierunku szyi.

Tu zajrzała,  /palce wkładamy pod rękawek, pod pachę lub za uszkiem dziecka

Tu się skryła,

A na koniec tam wskoczyła. /wsuwamy palce za kołnierz lub koszulkę przy szyi dziecka